tra cuu opacTra cuu trong lrc

Dịch vụ miễn phí - Yêu cầu tài liệu Liên thư viện Alberta

Các bước yêu cầu BÀI BÁO HỌC THUẬT trong các tạp chí học thuật (Academic Journals) có ở thư viện Alberta:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://www.library.ualberta.ca/ . Nhập từ khóa tìm kiếm

Alberta 1

Bước 2: Giới hạn loại tài liệu tại trang kết quả tìm kiếm

(Bạn đọc chỉ được yêu cầu “Academic journals”)

Alberta 2

Bước 3: Chọn bài viết cần tìm (không giới hạn số lượng bài)

Alberta 3

Bước 4: Điền thông tin đầy đủ vào phiếu Yêu cầu tài liệu

Bước 5: Nhận tài liệu toàn văn qua địa chỉ mail đã được cung cấp ở Bước 4.

  • HỖ TRỢ

Liên hệ trực tiếp Quầy Dịch vụ Tham khảo, tầng 2

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0710 387 2255

  • MỘT SỐ LƯU Ý

Để khai thác thông tin hiệu quả và phù hợp với tinh thần hợp tác giữa 2 thư viện. TTHL xin giới thiệu quy trình khai thác thông tin như sau:

  - Yêu cầu tài liệu qua Dịch vụ Liên thư viện Alberta khi các Thầy/Cô và các bạn sinh viên có nhu cầu về bài tạp chí học thuật.

  - Trước hết kiểm tra trên Google có thể sẽ tìm được nhiều bài ở nhiều CSDL miễn phí thì chúng ta tải về sẽ nhanh hơn.

  - Kế đến truy cập vào các CSDL hiện có ở website TTHL (mục Cơ sở dữ liệu bên phải trang web), nếu có chúng ta tải cũng sẽ nhanh hơn.

  - Cuối cùng nếu không tìm thấy thì chúng ta vào CSDL của thư viện Alberta.