tra cuu opacTra cuu trong lrc

Dịch vụ miễn phí - Yêu cầu tài liệu Liên thư viện Alberta

Các bước yêu cầu BÀI BÁO HỌC THUẬT trong các tạp chí học thuật (Academic Journals) có ở thư viện Alberta:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://www.library.ualberta.ca/ . Nhập từ khóa tìm kiếm

Alberta 1

Bước 2: Giới hạn loại tài liệu tại trang kết quả tìm kiếm

(Bạn đọc chỉ được yêu cầu “Academic journals”)

Alberta 2

Bước 3: Chọn bài viết cần tìm (không giới hạn số lượng bài)

Alberta 3

Bước 4: Điền thông tin đầy đủ vào phiếu Yêu cầu tài liệu

Bước 5: Nhận tài liệu toàn văn qua địa chỉ mail đã được cung cấp ở Bước 4.

  • HỖ TRỢ

Liên hệ trực tiếp Quầy Dịch vụ Tham khảo, tầng 2

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0710 387 2255

  • MỘT SỐ LƯU Ý

Để khai thác thông tin hiệu quả và phù hợp với tinh thần hợp tác giữa 2 thư viện. TTHL xin giới thiệu quy trình khai thác thông tin như sau:

  - Yêu cầu tài liệu qua Dịch vụ Liên thư viện Alberta khi các Thầy/Cô và các bạn sinh viên có nhu cầu về bài tạp chí học thuật.

  - Trước hết kiểm tra trên Google có thể sẽ tìm được nhiều bài ở nhiều CSDL miễn phí thì chúng ta tải về sẽ nhanh hơn.

  - Kế đến truy cập vào các CSDL hiện có ở website TTHL (mục Cơ sở dữ liệu bên phải trang web), nếu có chúng ta tải cũng sẽ nhanh hơn.

  - Cuối cùng nếu không tìm thấy thì chúng ta vào CSDL của thư viện Alberta.


Đăng ký phòng thảo luận

 Đăng ký sử dụng phòng Thảo luận tại Trung tâm Học liệu.

Xem tiếp...