tra cuu opacTra cuu trong lrc

Thanh toán ra trường

QUY ĐỊNH THANH TOÁN RA TRƯỜNG


THANH TOÁN RA TRƯỜNG THEO CÁ NHÂN

Sinh viên thực hiện việc thanh toán ra trường gồm:

  • Phiếu thanh toán ra Trường theo mẫu quy định của Trường


THANH TOÁN RA TRƯỜNG THEO LỚP

  • Nhóm trưởng đại diện lớp nộp cho TTHL:
  • Danh sách gồm: STT, họ tên, MSSV


THANH TOÁN RA TRƯỜNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC

Học viên Cao học thực hiện việc thanh toán ra trường theo cá nhân. (Xem chi tiết quy trình thanh toán ra trường)


 LIÊN HỆ

Cán bộ phụ trách: Triệu Văn Trọng. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm : Quầy Lưu hành, Tầng 1 – TTHL. ĐT : 0710 387 2252

Thời gian : Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (chiều Thứ 2 không phục vụ)

                     Sáng: 7g30 – 10g30. Chiều: 13g30 – 16g30