Chơi khúc côn cầu bằng xe lăn trong nhà

  1. TRANG CHỦ
  2. Môn khúc côn cầu trong nhà
  3. Chơi khúc côn cầu bằng xe lăn trong nhà
Chơi khúc côn cầu bằng xe lăn trong nhà
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.