Phủ kim loại cho hợp kim chứa sắt

  1. TRANG CHỦ
  2. Cơ khí
  3. Chế tạo máy
  4. Gia công cơ khí
  5. Phủ kim loại cho hợp kim chứa sắt
Phủ kim loại cho hợp kim chứa sắt
Chấp nhận thuật ngữ: 27-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.