Sự béo phì

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh tật
  3. Những rối loạn ăn uống (Ăn không ngon miệng)
  4. Bệnh thiếu hụt
  5. Sự kém dinh dưỡng
  6. Sự béo phì
Sự béo phì
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.