Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Yogis'

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là hồi ức của tu sĩ Yogananda nói về các bậc hiền triết, các bậc chân sư những người cùng hệ phái Yogi với tác giả. Mô tả tài liệu: Xứ phật huyền bí / Paramahansa Yogananda; Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiế hiệu đính.- Hà Nội: Văn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm 12 bài đàm thoại và 24 bài diễn thuyết kèm theo phần dịch nghĩa sang tiếng Việt được thiết kế như một kỳ thi thực sự nhằm giúp bạn đọc nâng cao năng lực nghe hiểu và kinh nghiệm thực tiễn để có thể tự tin hơn khi bước vào kỳ [...]

Read Full Post »