Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ'

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là hồi ức của tu sĩ Yogananda nói về các bậc hiền triết, các bậc chân sư những người cùng hệ phái Yogi với tác giả. Mô tả tài liệu: Xứ phật huyền bí / Paramahansa Yogananda; Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiế hiệu đính.- Hà Nội: Văn [...]

Read Full Post »