Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'tự động hóa quá trình sản xuất'

Tóm tắt: Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,…Và sinh viên không chuyên như điện tử viễn thông, cơ khí, kỹ thuật điện,…đều có thể tiếp cận PLC một cách dễ dàng. Mô tả tài liệu: Giáo trình PLC [...]

Read Full Post »