Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Social life and customs'

Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn, nghi lễ cưới của người Pa Dí, âm nhạc – trang phục và ẩm thực trong lễ cưới người Pa Dí, đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí. Mô tả tài liệu: Lễ cưới của người [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Vài nét về người Tà Ôi ở A Lưới, điều kiện tự nhiên, tổ chức xã hội, các hình thái kinh tế, giá trị văn hoá vật chất (nhà cửa, ăn uống, trang phục…); Giá trị văn hoá tinh thần (tín ngưỡng, phong tục dân gian, nghi lễ vòng đời người, lễ hội, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Những ghi chép cẩn trọng, có kiểm chứng, sự cần mẫn, tỉ mỉ và rất khoa học đã làm nên một công trình nghiên cứu hết sức giá trị, được coi là kho tri thức về lịch sử Kon Tum và văn hóa của người Ba Na. Đây cũng là công trình đầu [...]

Read Full Post »