Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Phong tục và đời sống xã hội'

Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn, nghi lễ cưới của người Pa Dí, âm nhạc – trang phục và ẩm thực trong lễ cưới người Pa Dí, đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí. Mô tả tài liệu: Lễ cưới của người [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Khái quát về người Thái ở Nghệ An và vùng Khủn Tinh huyện Quỳ Hợp; Đám cưới truyền thống của người Thái – Nghệ An. Mô tả tài liệu: Đám cưới truyền thống của người Thái – Nghệ An : Khảo sát nhóm Tày Mương ở Khủn Tinh – huyện Quỳ Hợp / [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Những ghi chép cẩn trọng, có kiểm chứng, sự cần mẫn, tỉ mỉ và rất khoa học đã làm nên một công trình nghiên cứu hết sức giá trị, được coi là kho tri thức về lịch sử Kon Tum và văn hóa của người Ba Na. Đây cũng là công trình đầu [...]

Read Full Post »