Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Life skills'

Cửa sổ tâm hồn - Nhiều tác giả

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, những chân lý giúp ta vượt qua nghịch cảnh, cho ta sức mạnh đi tới trên con đường hạnh phúc đích thực của đời người. Mô tả tài liệu: Cửa sổ tâm hồn / Nhiều tác giả ; Dương Thành Truyền [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm 290 câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện này làm cho mỗi người phải nhìn lại bản thân, khích lệ mỗi người nỗ lực vươn lên, và còn đưa ra những lời răn dạy cho người đời, hoặc làm cho mỗi người phải cảm động. Mô tả tài liệu: 290 câu chuyện [...]

Read Full Post »