Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Kỹ năng sống'

Tóm tắt: Quyển sách gồm 15 chương, 179 trang giới thiệu với bạn đọc cách suy nghĩ năng động, thích nghi với hoàn cảnh, vượt qua khó khăn trở ngại trong cuộc sống và công việc để bạn có cuộc đời thịnh vượng. Quyển sách là lời chỉ dẫn tích cực cho các bạn trẻ [...]

Read Full Post »

Cửa sổ tâm hồn - Nhiều tác giả

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, những chân lý giúp ta vượt qua nghịch cảnh, cho ta sức mạnh đi tới trên con đường hạnh phúc đích thực của đời người. Mô tả tài liệu: Cửa sổ tâm hồn / Nhiều tác giả ; Dương Thành Truyền [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: “Viết cho em” được chia thành hai tập nhỏ: Tập 1: Thành công thành nhân: những bài học nho nhỏ vè văn hóa ứng xử, cách bày tỏ yêu thương, cách cân bằng giữa cho và nhận. Tập 2: Hành trang vào đời: những mối gỡ nhẹ nhàng về Tình yêu – Hôn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: “Viết cho em” được chia thành hai tập nhỏ: Tập 1: Thành công thành nhân: những bài học nho nhỏ vè văn hóa ứng xử, cách bày tỏ yêu thương, cách cân bằng giữa cho và nhận. Tập 2: Hành trang vào đời: những mối gỡ nhẹ nhàng về Tình yêu – Hôn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm 290 câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện này làm cho mỗi người phải nhìn lại bản thân, khích lệ mỗi người nỗ lực vươn lên, và còn đưa ra những lời răn dạy cho người đời, hoặc làm cho mỗi người phải cảm động. Mô tả tài liệu: 290 câu chuyện [...]

Read Full Post »