Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Biography'

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là hồi ức của tu sĩ Yogananda nói về các bậc hiền triết, các bậc chân sư những người cùng hệ phái Yogi với tác giả. Mô tả tài liệu: Xứ phật huyền bí / Paramahansa Yogananda; Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiế hiệu đính.- Hà Nội: Văn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Charles Darwin, một người luôn lo sợ những lý thuyết của mình sẽ gây ra tranh cãi, lại chính là người lật đổ tín điều rằng thượng đế đã tạo ra thế giới. Với minh họa sống động, cuốn sách là một sự giới thiệu hoàn hảo về cuộc đời và tư tưởng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm 12 bài đàm thoại và 24 bài diễn thuyết kèm theo phần dịch nghĩa sang tiếng Việt được thiết kế như một kỳ thi thực sự nhằm giúp bạn đọc nâng cao năng lực nghe hiểu và kinh nghiệm thực tiễn để có thể tự tin hơn khi bước vào kỳ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách viết về những kinh nghiệm sống, được thể hiện ở dạng hồi ký của Thầy Huyền Diệu. Mô tả tài liệu : Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2010.- 221 tr. ; Minh họa, ảnh chụp màu, 21 cm. Số phân loại: 294.3092/ H527t Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2, Khoa Sư phạm

Read Full Post »