Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

Tóm tắt: Nội dung quyển sách đã trình bày nội dung các văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Từ đó đã chúng ta học được một số bài học trong cách đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục đích muốn phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cũng như sẽ hoàn thiện tốt tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Mô tả: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / Lê Mậu Lâm (biên soạn).- Hà Nội: Công Thương, 2017.- 259 tr., 19 cm.- 9786049312298.- 324.2597075 / Đ452

Số tìm sách trên kệ: 324.2597075 / Đ452

                                                                 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà Nước (BĐKH) thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ nhằm phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia nhằm ứng phó với BĐKH

Mô tả:

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ / Trương Thị Mỹ Nhân (chủ biên) ; Lê Thị Thục.- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016. – 396tr., 24 cm

Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày những kiến thức về điều kiện thủy động lực, hiện trạng môi trường nước và trầm tích, lan truyền ô nhiễm, biến động địa hình,khu hệ sinh vật và đa dạng sinh học…của 3 thủy vực được lựa chọn là vùng cửa sông Bạch Đằng, vịnh Đà Nẵng và đầm Thị Nại

Mô tả:

Sức tải môi trường các thủy vực tiêu biểu ven bờ biển Việt Nam / Lưu Văn Diệu (chủ biên) ; Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh, Vũ Thị Lựu, Trần Đức Thạnh.- Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016. – 356tr., 27 cm

Số tìm sách trên kệ: 577.799/ S552

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Sách chỉ có 472 trang nhưng trĩu nặng cảm xúc và ký ức được ấp ủ hàng nửa thế kỷ. Kể về lịch sử của trường Sư phạm T3, trong cuộc đời của những đồng nghiệp, đồng đội tưởng đã mãi chìm vào quên lãng giờ đã được tái hiện, ngồn ngộn sức sống giúp chúng ta đi ngược thời gian gặp lại những người đã khuất, vượt không gian để siết chặt vòng tay người đang sống.

Mô tả:

Tập hồi ký Trường Sư phạm Tây Nam bộ dấu ấn cả đời tôi.- Tập 2 / Nhiều tác giả.- Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ. – 472tr., 24 cm

Số tìm sách trên kệ: 371.009597/ H513/T.2

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại, Nhà xuất bản Công Thương xuất bản cuốn: “Hoạt động xúc tiến thương mại – những điều cần biết”. Nội dung sách gồm 85 câu hỏi và trả lời, ngắn gọn, dễ hiểu. Hy vọng đây là cuốn sách bổ ích và được nhiều độc giả quan tâm

Mô tả:

Sức tải môi trường các thủy vực tiêu biểu ven bờ biển Việt Nam / Lưu Văn Diệu (chủ biên) ; Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh, Vũ Thị Lựu, Trần Đức Thạnh.- Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016. – 356tr., 27 cm

Số tìm sách trên kệ: 577.799/ S552

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Hoạt động xúc tiến thương mại những điều cần biết / Nguyễn Minh Huệ.- Hà Nội : Nhà xuất bản Công Thương, 2016. – 174tr., 21 cm

                                                                   Số tìm sách trên kệ: 346.59707/ B450

                                                                   Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

« Xem các bài viết mới hơn - Xem các bài viết cũ hơn »