Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Mười hai người lập ra nước Nhật

Tóm tắt:

Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật trong lịch sử Nhật Bản, trong đó có nhân vật được coi là hư cấu, có cả nhân vật là người nước ngoài, những người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Những quan niệm tôn giáo, tiêu chuẩn đạo đức, phong cách ứng xử cũng như các thể chế chính trị, kinh tế, xã hội,.. mà họ góp phần tạo dựng nên đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với đất nước và con người Nhật Bản.

Mô tả:

Mười hai người lập ra nước Nhật/Sakaiya Taichi; Đặng Lương Mô. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2017. – 456 tr., 21 cm. – 9784569665603. – 952/T129.

Số tìm sách trên kệ: 952/T129

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tây Tạng huyền bí & nghệ thuật sinh tử

Tóm tắt:

Quyển sách giới thiệu về cao nguyên Tây Tạng và sự ra đời của Phật giáo Tây Tạng; Những nét đặc sắc của Phật giáo Tây Tạng; giới thiệu đôi nét văn hóa và tập tục của Tây Tạng; "Bravo và nghệ thuật sinh tử" bàn về sự sống và cái chết, dựa trên những phát hiện mới của khoa học hiện đại phương Tây và kiến giải của phật giáo Tây Tạng qua những trải nghiệm hành trì thiền định của các bậc Tối thượng Du-già Tantra.

Mô tả:

Tây Tạng huyền bí & nghệ thuật sinh tử / Đặng Hoàng Xa .- Hà Nội: Thế giới, 2017.- 317 tr.: minh họa, 21 cm.- 9786047733033.- 294.3923/ X100.

Số tìm sách trên kệ: 294.3923/ X100

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Sài Gòn đất lành chim đậu; Tập 2

Tóm tắt:

Tác giả giới thiệu đến bạn đọc chân dung 12 nhân vật tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực: nhà cách mạng, nhà sử học Trần Văn Giafu, “vua” vũ khí Trần Đại Nghĩa, bác sĩ anh hùng Nguyễn Văn Hưởng, “vua” dược liệu Đỗ Tất Lợi, nhà vật lý Nguyễn Chung Tú, nhà soạn nhạc Nguyễn Văn Thương, nhà lý luận phê bình văn học Lê Đình Kỵ…

Mô tả:

Sài Gòn đất lành chim đậu / Phan Hoàng .- Tp. HCM: Tổng hợp Tp. HCM, 2018.- 337 tr. : ảnh, 19 cm .-  9786045849712 .- 959.779/ H407/T.2

                                                 Số tìm sách trên kệ: 959.779/ H407/T.2

                                                 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt: Quyển sách này được biên soạn từ Tiểu hợp phần III(D) là một hợp phần trong Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật) nhằm mục đích muốn giới thiệu một số thông tin về xe buýt nhanh rộng rãi đến mọi người cũng như giúp độc giả có cái nhìn khách quan hơn về các thuận lợi và hạn chế của loại hình vận tải hành khách công cộng mới này ở Việt Nam.

Mô tả: PUBLIC MASS PASSENGER TRANSIT SYSTEM – BUS RAPID TRANSIT: Vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn – Xe buýt nhanh / Nguyễn Hồng Tiến.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 452 tr. : minh họa, 24 cm.- 9786049514227.- 388.322 / T305

                                                     Số tìm sách trên kệ: 388.322 / T305

                                                     Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

 

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách này đã nêu lên những khía cạnh pháp lý của Chính phủ và các công ty hóa chất đối với việc sử dụng chất da cam/ Dioxin trong chiến tranh; kinh nghiệm về phương pháp để giải quyết các yêu cầu bồi thường cho những nạn nhân; quan điểm, phương án và giải pháp để tiếp tục yêu cầu trách nhiệm về hậu quả mà họ đã gây ra sau chiến tranh đối với con người và môi trường ở Việt Nam.

Mô tả: Trách nhiệm về hậu quả Chất da cam/ Dioxin ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh / Nguyễn Như Phát, Nguyễn Thị Việt Hương (đồng chủ biên).- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016.- 304tr. 24 cm.- 9786049448874.- 615.9512 Ph110

Số tìm sách trên kệ: 615.9512 / Ph110

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

« Xem các bài viết mới hơn - Xem các bài viết cũ hơn »