Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung giáo trình  giới thiệu thành phần và ảnh hưởng của thành phần hóa học thủy sản đến chất lượng, kỹ thuật lạnh đông thủy sản và các sản phẩm chế biến từ động vật thủy sản.

Mô tả:

Giáo trình công nghệ chế biến thủy hải sản / Phan Thị Thanh Quế.- 664.94/ Qu250

Số tìm sách trên kệ: 664.94/ Qu250

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa NN

Tóm tắt:

Nội dung giáo trình giới thiệu về các vấn đề cơ bản và gần gũi với cuộc sống thường ngày như cơ, nhiệt, điện, điện từ trường, mắt-sự điều tiết của mắt, năng lượng hạt nhân, bán dẫn và các linh kiện điện tử,…

Mô tả:

Giáo trình Anh văn chuyên ngành Vật lý = Englissh for Physics / Vũ Thanh Trà, Phan Thị Kim Loan (Biên soạn), 9786049198472.- 428.24/ Tr100

Số tìm sách trên kệ:428.24/ Tr100

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa SP

Tóm tắt:

Nội dung giáo trình giới thiệu tổng quan về MS Access, bảng dữ liệu, các tác vụ truy vấn trên cơ sở dữ liệu, phương pháp xây dựng biểu mẫu. Ngoài ra, cuối mỗi chương có nhiều bài tập ôn tập.

Mô tả:

Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access / Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đức Khoa, 9786049199028.- 005.713/ H401

Số tìm sách trên kệ:005.713/ H401

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Giáo trình chỉ tập trung cung cấp những nguyên tắc chính trong công tác quy hoạch và xây dựng công trình cũng như các nguyên lý khi sử dụng các loại máy móc thiết bị cho nuôi trồng thủy sản, trong khi thực tiễn sản xuất luôn đòi hỏi nhiều mô hình khác nhau để phù hợp với điều kiện địa phương ở từng nơi, cùng với các loại máy móc thiết bị chuyên biệt để đáp ứng công tác xây dựng, quản lý và cải tạo ao nuôi.

Mô tả:

Giáo trình công trình và thiết bị thủy sản / Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Toàn, 9786049199387.- 639.20028/ H401

                                                 Số tìm sách trên kệ:639.20028/ H401

                                                 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

 

Giáo trình sinh lý và cơ thể gia súc

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách giới thiệu cơ thể gia súc và vai trò của sinh lý gia súc trong chăn nuôi, cụ thể gồm: Hệ xương, hệ cơ, hệ tiêu hoá… sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn, sinh lý tiêu hoá và hấp thu…

Mô tả:

Giáo trình sinh lý và cơ thể gia súc / Nguyễn Thị Kim Đông (Chủ biên), Hồ Thanh Thâm, 9786049198229.- 636.0891/ Đ455

Số tìm sách trên kệ: 636.0891/ Đ455

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa NN &SHUD

« Xem các bài viết mới hơn - Xem các bài viết cũ hơn »