Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                       Tóm tắt:

Nội dung quyển sách trình bày các vấn đề về nhiên liệu sinh học và xúc tác dị thể sử dụng trong lĩnh vực; Phương pháp tổng hợp nhiên liệu sinh học Biodiesel; Phương pháp tổng hợp nhiên liệu sinh học Biokerosen; Tổng hợp Nhiên liệu xanh-Green fuel; Tổng hợp và nâng cấp dầu sinh học Bio-oil.

Mô tả:

 Tổng hợp nhiên liệu sinh học trên xúc tác dị thể / Nguyễn Khánh Diệu Hồng.- Hà Nội: Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2016.- 334 tr. ; hình vẽ, bảng, 24 cm ( Tủ sách ngành Kỹ thuật hóa học), 9786049388910.- 665.37/ H455

                                       Số tìm sách trên kệ:665.37/ H455

                                       Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Kỹ thuật mới ấp trứng gia cầm

                                        Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày  kỹ thuật cần có của kỹ thuật viên ấp trứng; sau đó sẽ dẫn người đọc vào bên trong môi trường làm việc và tìm hiểu các thao tác kỹ thuật; trình bày hợp lý môi trường ấp trứng gia cầm, tuyển chọn các loại trứng, xử lý trước khi ấp, các phương pháp quản lý trứng ấp, phương pháp phân biệt con trống, con mái mới nở, phương pháp phòng dịch khi xuất hiện mầm mống bệnh.

Mô tả:

 Kỹ thuật mới ấp trứng gia cầm / Minh Trang (Biên soạn).- Hà Nội: Lao động – Xã hội, 2016.- 199 tr. ; minh họa, 21 cm, 9786046525608.- 636.5082/ K600

                                        Số tìm sách trên kệ:636.5082/ K600

                                        Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL, Khoa PTNT

                                       Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày hai vấn đề lớn: một là trình bày về thế lực Khách trú với cái nguy hại của nó gây ra cho xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, và hai là viết về sự khẩn thiết cần phải di dân vào Nam kỳ, như một giải pháp vừa tình thế vừa hiệu quả, vừa gốc rễ sâu bền trước quốc nạn “Khách trú”.

Mô tả:

 Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ / Đào Trinh Nhất (Khảo cứu).- Hà Nội: Hội nhà văn,  2016.- 227 tr., 21 cm, 9786045366028.- 307.2/ Nh124

                                        Số tìm sách trên kệ:307.2/ Nh124

                                        Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Nguyễn Bá Thanh : Chân dung một lãnh đạo

                                       Tóm tắt:

Cuốn sách: “Nguyễn Bá Thanh – chân dung một lãnh đạo” ghi lại chân dung lãnh đạo Nguyễn Bá Thanh mà trong con người đó có những điều tưởng như mâu thuẫn: quyết liệt, mạnh mẽ, không khoan nhượng; dám đương đầu với mọi thách thức nhưng đồng thời ẩn chứa một kho tình cảm chân thành, dễ xúc động, luôn quan tâm từ cái nhỏ nhất. Nội dung sách chia làm 6 phần nêu bậc cuộc đời và sự nghiệp, tuổi trẻ và những ngày ở Hoà Vang, Nguyễn Bá Thanh-nói được, làm được, chuyện về Nguyễn Bá Thanh-chân dung một lãnh đạo, di sản Nguyễn Bá Thanh, cảm xúc Nguyễn Bá Thanh-thay cho lời kết.

                                      Mô tả:  Nguyễn Bá Thanh : Chân dung một lãnh đạo / Phạm Hùng (Tuyển chọn).- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 360 tr., 27 cm, 9786048697600.- 959.704092/ Ng527

                                         Số tìm sách trên kệ:959.704092/ Ng527

                                         Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Giáo trình Cấu trúc đại số

                                         Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày về cấu trúc đại số thỏa mãn một số tiên đề về nhóm; vành, miền nguyên và trường; môdun trên vành giao hoán.

Mô tả: Giáo trình cấu trúc đại số / Biên soạn: Lê Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Xinh. – Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015. – 122 tr. ; bảng, 24 cm, 9786049193187. – 512.02/ Th108

Số tìm sách trên kệ: 512.02/Th108

Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                   Khoa Sư phạm

« Xem các bài viết mới hơn - Xem các bài viết cũ hơn »