Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  Tóm tắt:

Tài liệu được nghiên cứu biên soan trong khuôn khổ hợp tác giữa TrườngĐại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với Dự án Phát triển Giáo viên Trung học phổ thông và trung cấp Chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ việc triển khai chương trình đài tạo theo học tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô một cách toàn diện hơn, tạo điều kiện cho người học có thể trang bị được các kiến thức vững chắc dể thích nghi với thị trường lao động luôn biến động trong xã hội và nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao hơn. Gồm 4 chương, một danh mục các chữ viết tắt và một danh mục hình.

Mô tả:

Chương trình đạo tạo Giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô/ Đỗ Văn Dũng (Biên tập). – Cần Thơ: Nxb Đại học Cần Thơ,2013. 272 tr., 28 cm. – 378.199/ Ch561

Số sách trên kệ: 378.199/ Ch561

Vị trí: Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.