Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  Tóm tắt:

Cuốn sách này gồm 4 phần, 12 chương và được biên dịch theo tài liệu Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính của Eugene F.Brigham tái bản lần thứ 6 – là tài liệu quản trị tài chính hiện đại và được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Với những nội dung thiết thực và được bàn luận sâu sắc, cuốn sách có thể đáp ứng nhu cầu của những ai quan tâm tới lĩnh vực này.

 Mô tả:

Căn bản về quản trị tài chính/ Trần Ái Kết.– Cần Thơ : Nxb Đại học Cần Thơ, 2013. –250 tr., 24 cm, – 9786049190360. –658.15/K258

Số tìm sách trên kệ: 658.15/ K258

Nơi lưu trữ: Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.