Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  

Tóm tắt:

Chùa Hưng Huệ là ngôi chùa Phật cổ truyền có trên 150 năm tồn tại trên vùng đất Tân Quới do ông Nguyễn Phước Định tạo dựng. Lúc sơ khởi, am này cất lên nhỏ nhắn cho đến ngày nay lớp hậu thế đã nhiều lần, nhiều năm tôn tạo,chỉnh trang đã trở thành chùa Hưng Huệ, một di sản vô giá và mãi trường tồn.

Mô tả:

Lịch sử chùa Hưng Huệ tỉnh Vĩnh Long/Thượng tọa Thích Đức Quang (Chủ biên) . –Cần Thơ : Nxb Đại học Cần Thơ, 2015. – 86 tr.,21 cm. – 9786049194559. – 915.97/L304

Số tìm sách trên kệ: 915.97/ L304

Nơi luu trữ: Tầng 2 – TTHL

 

 

 

 

Comments are closed.