Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Toán Trí Tuệ

Tóm tắt:

Cuốn sách này nói về chương trình khơi dậy tiềm năng và phát triển trí tuệ cho trẻ từ  5 – 12 tuổi, là sự kết hợp giữa phương pháp ngón tay của Hàn Quốc và bàn tính của Nhật Bản để phát huy khả năng tính toán của não. Khóa 7 có những nội dung như: Hướng dẫn phép chia không dư và có dư, phép nhân 4 chữ số nhân 1 chữ số và phép chia 4 chữ số chia 1 chữ số, ảo tính phép nhân phép chia,…

Mô tả:

Toán Trí Tuệ/ Võ Thị Mộng Thúy. – Cần Thơ : Nxb Đại học Cần Thơ, 2015. – 80 tr., 29 cm. – 9786049194218. – 372.7/Th523

Tìm số sách trên kệ : 372.7/Th523

Nơi lưu trữ : Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.