Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cuốn sách này nói về các di tích lịch sử của tỉnh Vĩnh Long, là tỉnh trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Các di tích được xếp hạng của tỉnh thuộc di tích lưu niệm sự kiện, kiến trúc nghệ thuật,… Có nhiều di tích tiêu biểu như đình Long Thanh, chùa Tiên Châu, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa,… Góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Năm 2017, Ban quản lí di tích tỉnh Vĩnh Long tái bản sách “Di tích lịch sử văn hóa Vĩnh Long” có chỉnh lí và bổ sung thêm các di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa để giới thiệu bạn đọc

Mô tả:

Di tích lịch sử văn hóa Vĩnh Long/ Ban quản lý di tích Vĩnh Long (biên soạn). – TP. Cần Thơ : Nxb Đại học Cần Thơ, 2017. – 225 tr., 21cm. – 9786049199776. – 959.787/D300

Tìm số sách trên kệ : 959.787/D300

Nơi lưu trữ : Tầng 2 – TTHL

 

 

 

Comments are closed.