Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt :

Nội dung cuốn sách trình bày các mục tiêu làm rõ thực trạng một số khía cạnh cơ bản xã hội và đời sống văn hóa của cộng đồng ngư dân từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay qua các điểm nghiên cứu và các nguồn tài liệu; chỉ ra những vấn đề đang đặt ra đối với đời sống xã hội và với sự phát triển chung và đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về vấn đề xã hội và văn hóa của ngư dân, giúp cộng đồng ngư dân ổn định và phát triển kinh tế, làm chủ biển khơi, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh hải.

Mô tả : Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa góc nhìn dân tộc học/ Bùi Xuân Đính và Nguyễn Thị Thanh Bình (đồng chủ biên). – Hà Nội : Nxb Khoa Học Xã Hội, 2018. – 21 cm. – 9786049564697. – 306.09597/Đ312

Số tìm sách trên kệ : 306.09597/Đ312

Nơi lưu trữ : TTHL – Tầng 2

 

Comments are closed.