Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách trình bày dạng hỏi đáp về các điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Mô tả:

Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa/Vũ Thị Lộc (chủ biên). – Hà Nội: Nxb Công Thương, 2018. – 142 tr., 21 cm. – 9786049313776. – 344.597042/L451.

Số tìm sách trên kệ:  344.597042/L451

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.