Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Sách trình bày nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về bán hàng đa cấp như: Nghị định bổ sung thêm nhiều điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; nhiều quy định hướng hoạt động bán hàng đa cấp đi vào đúng bản chất là một hình thức phân phối hàng hóa;  bổ sung các quy định về hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại các địa phương.

                                        Mô tả:

                                     Những điều cần biết về bán hàng đa cấp/Vũ Thúy Vinh                                      (chủ biên). – Hà Nội : Nxb Công Thương, 2018.- 155                                            tr., 21 cm. – 9786049313745. – 346.59707/V312.

                                       Số tìm sách trên kệ: 346.59707/V312.

                                       Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.