Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật trong lịch sử Nhật Bản, trong đó có nhân vật được coi là hư cấu, có cả nhân vật là người nước ngoài, những người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Những quan niệm tôn giáo, tiêu chuẩn đạo đức, phong cách ứng xử cũng như các thể chế chính trị, kinh tế, xã hội,.. mà họ góp phần tạo dựng nên đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với đất nước và con người Nhật Bản.

Mô tả:

Mười hai người lập ra nước Nhật/Sakaiya Taichi; Đặng Lương Mô. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2017. – 456 tr., 21 cm. – 9784569665603. – 952/T129.

Số tìm sách trên kệ: 952/T129

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.