Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Quyển sách giới thiệu về cao nguyên Tây Tạng và sự ra đời của Phật giáo Tây Tạng; Những nét đặc sắc của Phật giáo Tây Tạng; giới thiệu đôi nét văn hóa và tập tục của Tây Tạng; "Bravo và nghệ thuật sinh tử" bàn về sự sống và cái chết, dựa trên những phát hiện mới của khoa học hiện đại phương Tây và kiến giải của phật giáo Tây Tạng qua những trải nghiệm hành trì thiền định của các bậc Tối thượng Du-già Tantra.

Mô tả:

Tây Tạng huyền bí & nghệ thuật sinh tử / Đặng Hoàng Xa .- Hà Nội: Thế giới, 2017.- 317 tr.: minh họa, 21 cm.- 9786047733033.- 294.3923/ X100.

Số tìm sách trên kệ: 294.3923/ X100

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.