Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Tác giả giới thiệu đến bạn đọc chân dung 12 nhân vật tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực: nhà cách mạng, nhà sử học Trần Văn Giafu, “vua” vũ khí Trần Đại Nghĩa, bác sĩ anh hùng Nguyễn Văn Hưởng, “vua” dược liệu Đỗ Tất Lợi, nhà vật lý Nguyễn Chung Tú, nhà soạn nhạc Nguyễn Văn Thương, nhà lý luận phê bình văn học Lê Đình Kỵ…

Mô tả:

Sài Gòn đất lành chim đậu / Phan Hoàng .- Tp. HCM: Tổng hợp Tp. HCM, 2018.- 337 tr. : ảnh, 19 cm .-  9786045849712 .- 959.779/ H407/T.2

                                                 Số tìm sách trên kệ: 959.779/ H407/T.2

                                                 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.