Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Quyển sách này được biên soạn từ Tiểu hợp phần III(D) là một hợp phần trong Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật) nhằm mục đích muốn giới thiệu một số thông tin về xe buýt nhanh rộng rãi đến mọi người cũng như giúp độc giả có cái nhìn khách quan hơn về các thuận lợi và hạn chế của loại hình vận tải hành khách công cộng mới này ở Việt Nam.

Mô tả: PUBLIC MASS PASSENGER TRANSIT SYSTEM – BUS RAPID TRANSIT: Vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn – Xe buýt nhanh / Nguyễn Hồng Tiến.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 452 tr. : minh họa, 24 cm.- 9786049514227.- 388.322 / T305

                                                     Số tìm sách trên kệ: 388.322 / T305

                                                     Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.