Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Giáo trình thuế

Tóm tắt:

Giới thiệu tổng quan về thuế; các qui định hiện hành của các sắc, qui định về quản lý thuế;  thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân và một số loại thuế khác.

Mô tả:

Giáo trình thuế / Huỳnh Quang Linh, Trần Công Thành, Nguyễn Thị Diễm Trinh, 9786049198328.- 336.2/ L312

Số tìm sách trên kệ: 336.2/ L312

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.