Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung tài liệu cung cấp 12 tình huống trong kinh tế học hành vi như hiệu ứng “mỏ neo”, hiệu ứng “chim mồi”, “lựa chọn liên thời gian”… cho thấy sự bất hợp lý trong lựa chọn của con người trong việc đưa ra quyết định so với các lý thuyết kinh tế chuẩn tắc.

Mô tả:

Giáo trình tình huống kinh tế học hành vi / Nguyễn Tuấn Kiệt, 9786049198991.- 658.87/ K308

Số tìm sách trên kệ: 658.87/ K308

                                                              Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.