Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung giáo trình  giới thiệu thành phần và ảnh hưởng của thành phần hóa học thủy sản đến chất lượng, kỹ thuật lạnh đông thủy sản và các sản phẩm chế biến từ động vật thủy sản.

Mô tả:

Giáo trình công nghệ chế biến thủy hải sản / Phan Thị Thanh Quế.- 664.94/ Qu250

Số tìm sách trên kệ: 664.94/ Qu250

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa NN

Comments are closed.