Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung giáo trình giới thiệu tổng quan về MS Access, bảng dữ liệu, các tác vụ truy vấn trên cơ sở dữ liệu, phương pháp xây dựng biểu mẫu. Ngoài ra, cuối mỗi chương có nhiều bài tập ôn tập.

Mô tả:

Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access / Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đức Khoa, 9786049199028.- 005.713/ H401

Số tìm sách trên kệ:005.713/ H401

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.