Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà Nước (BĐKH) thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ nhằm phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia nhằm ứng phó với BĐKH

Mô tả:

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ / Trương Thị Mỹ Nhân (chủ biên) ; Lê Thị Thục.- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016. – 396tr., 24 cm

 

Comments are closed.