Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách gồm 30 bài viết với chủ đề là những kiến thức về dạy con, tìm đến sự “minh triết tự thân” trong chính con cái mình, đạt được sự ung dung thanh thản trong vai trò làm cha mẹ, một “nghề nghiệp” trọn đời hết sức thiêng liêng nhưng cũng đem lại không ít đau khổ và thách thức”

Mô tả:

Dạy con trong “hoang mang”: Hành trình chuyển hóa chính mình để giáo dục trẻ thơ / Lê Nguyên Phương.- Tp. Hồ Chí Minh : Anbooks, 2017.- 9786045865712.- 649/Ph561.

                                                       Số tìm sách trên kệ: 649/Ph561.

                                                       Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.