Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ cơ thể, giúp bạn đọc biết cách tạo ấn tượng tốt với người khác, cách nhận biết người khác đang nói dối, cách tham dự phỏng vấn và thương lượng hiệu quả cũng như cách chọn bạn đời tâm đầu ý hợp.

Mô tả:

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể / Allan & Barbara Pease ; Lê Huy Lâm (Dịch).-New York : Bantam Books, 2017.-  9786045806869.- 153.69/ P363

Số tìm sách trên kệ: 153.69/ P363

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.