Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Bài học Israel

Tóm tắt: 

Nội dung sách trình bày lịch sử dân tộc Do Thái, sự hình thành nhà nước Israel, sự cạnh tranh của các đế quốc tại Trung Đông.

Mô tả: 

Bài học Israel / Nguyễn Hiến Lê, 9786045850893.- 956.94/ L250

Số tìm sách trên kệ:956.94/ L250

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.