Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

Tóm tắt: 

Quyển sách cho chúng ta thấy cách Trump làm việc mỗi ngày – cách ông điều hành công việc kinh doanh và cuộc sống – cũng như cách ông trò chuyện với bạn bè và gia đình, làm ăn với đối thủ, mua thành công những sòng bạc hàng đầu ở thành phố Atlantic, thay đổi bộ mặt của những cao ốc ở thành phố New York… và xây dựng những tòa nhà chọc trời trên thế giới. Nội dung sách cho ta khám phá một cách khoa học chưa từng thấy về cách đàm phán một thương vụ thành công.

Mô tả: 

Nghệ thuật đàm phán = The art of the deal / Donald J. Trump, Tony Schwartz ; Nguyễn Đăng Thiều (dịch), 9786041092297.- 333.33092/ T867

Số tìm sách trên kệ: 333.33092/ T867

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.