Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Có 500 năm như thế

 

Tóm tắt:  Quảng Nam, nơi giằng co qua lại mấy trăm năm trong quá trình Nam tiến của dân tộc; vùng đất chịu nhiều biến động, kinh qua các cuộc chiến tranh tranh giành giữa Đại Việt và Chămpa. Vùng đất này, quá trình này được Hồ Trung Tú bàn đến trong tác phẩm “Có 500 năm như thế: Bản sắc Quảng Nam từ góc nhìn phân kỳ lịch sử”. 500 năm ở đây được hiểu là tính từ năm 1306 – thời điểm Huyền Trân công chúa bước qua bên kia đèo Hải Vân (nam Hải Vân) đến năm 1802 – lúc Gia Long lên ngôi. 500 năm đằng đẳng của lịch sử với biết bao thăng trầm.

Mô tả: Có 500 năm như thế : Bản sắc Quảng Nam và Đàng Trong từ góc nhìn phân kỳ lịch sử / Hồ Trung Tú.- Tái bản lần thứ tư.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2016.- 286 tr., 24 cm – Giải thưởng sách hay 2012

Số tìm sách trên kệ: 959.752/ T500

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.