Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Khám phá bí mật Picasso

  

Tóm tắt:   Nghiên cứu, dịch thuật, phân tích và đưa ra ánh sáng những bí mật về đường nét, ánh sắc trong bút pháp lập thể, giải mã một số tranh tiêu biểu nổi tiếng trên thế giới của Picasso

Mô tả: Khám phá bí mật Picasso / Vương Quốc Đạt.- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.- 261 tr., 20 cm

Số tìm sách trên kệ: 759/ V561

Comments are closed.