Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động của hệ nội tiết; bao gồm các tuyến và các hormon như tuyến giáp trạng, cristina và oprah, các tuyến thượng thận, lá nhau, tuyến tuỵ…

Mô tả: Kỳ diệu dàn hòa tấu nội tiết / Nguyễn Chấn Hùng.- Tái bản lần thứ 3.- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.- 175 tr. ; minh họa, 21 cm

Số tìm sách trên kệ: 616.4/ H513

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.