Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Giáo trình bao gồm 27 bài học bao quát hầu hết các mẫu ngữ pháp căn bản tiếng Nhật được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống.

Mô tả: Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản / Hoàng Quỳnh (Chủ biên).- Tái bản lần thứ nhất.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 247 tr. ; minh họa, 24 cm ( The Sakura: Tủ sách giúp học tốt tiếng Nhật), 9786049485206.- 495.65/ Qu609

Số tìm sách trên kệ: 495.65/ Qu609

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.