Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Kỹ thuật điện phân

                                        Tóm tắt:

Nội dung quyển sách giới thiệu những kiến thức chung nhất về quá trình điện phân công nghiệp, cấu tạo các dạng thiết bị điện phân. Bên cạnh đó, sách cũng trình bày các quá trình điện phân quan trọng trong các ngành điện phân sản xuất hoá chất (xút-clo), chế biến khoáng sản, điện phân xử lý môi trường và điện phân tổng hợp các chất hữu cơ. Trong các quá trình điện phân này, tác giả không chỉ đưa ra các ví dụ cụ thể mà còn khái quát chung nhất về việc vận dụng lý thuyết vào vận hành các quá trình và thiết bị thực tế.

Mô tả:

 Kỹ thuật điện phân / Mai Thanh Tùng (Chủ biên), Trương Ngọc Liên, Hoàng Thị Bích Thủy.- Hà Nội: Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2016.- 164 tr. ; hình vẽ, bảng, 24 cm ( Tủ sách ngành Kỹ thuật hóa học), 9786049387661.- 621.3/ T513

                                    Số tìm sách trên kệ: 621.3/ T513

                                    Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Comments are closed.