Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                       Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày cách sử dụng cùng tính chất và cách sử dụng an toàn các loại phân bón hữu cơ như phân bón Acid Huic, phân bón Acid Amin, phân vi sinh, phân hỗn hợp, phân bón đa năng… kỹ thuật bón phân an toàn cho các cây trồng chủ yếu và phối chế …

Mô tả:

 Kỹ thuật sử dụng phân bón an toàn / Đặng Minh Châu (Biên soạn).- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 163 tr. ; minh họa, 21 cm, 9786048698836.- 631.816/ K600

                                       Số tìm sách trên kệ: 631.816/ K600

                                      Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL, Khoa NN, Khoa PTNT, MDI

Comments are closed.