Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ

Tóm tắt: Sách giúp ta có được cái nhìn khái quát, toàn diện hơn về ngôn ngữ văn hóa của một vùng miệt vườn – sông nước rộng lớn. Cuốn sách được chia làm ba chương: Tự nhiên xã hội và bản chất Nam bộ, đặc điểm tiếng Việt Nam bộ và ngôn ngữ văn hóa Nam bộ được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Nhiều luận chứng được trích dẫn khoa học, cụ thể.

Mô tả: Ngôn ngữ văn hóa Nam bộ / Hồ Xuân Mai . – Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015 . – 197 tr. ; 21 cm . – 306.4409597/M103.

Số tìm sách trên kệ: 306.4409597/M103

Nơi lưu trữ: TTHL- tầng 2

Comments are closed.