Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Triết học thẩm mỹ là một bộ phận của triết học, liên quan chặt chẽ đến trình độ giải phóng con người, cổ vũ năng lực sáng tạo, góp phần thủ tiêu các hình thức tha hóa, đưa con người tới tự do. Trên cơ sở giáo trình chương trình đào tạo thạc sĩ triết học của học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản về triết học thẩm mỹ và giáo dục mỹ học Mac-Lenin nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập mỹ học.

Mô tả: Triết học thẩm mỹ và nhân cách / Nguyễn Thế Kiệt . – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014 . – 164 tr. ; 21 cm . – 111.85/K308.

Số tìm sách trên kệ: 111.85/K308

                                                           Nơi lưu trữ: TTHL- tầng 2

Comments are closed.