Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                                         Tóm tắt:

Cuốn sách Successful 10 FCE Practice Tests cung cấp: 10 bài test thực hành luyện thi cho kỳ thi Cambridge English First – FCE (chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu chuẩn châu Âu); hướng dẫn và phân tích cả bốn phần thi trong đề thi FCE định dạng 2015: Đọc và Sử dụng Tiếng Anh, Viết, Nghe và Nói.

Mô tả:

 Successful FCE : 10 practice tests – 10 complete practice tests for the  Cambridge English first / Andrew Betsis, Lawrence Mamas. – Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2014. – 238 p. : ill. ; 27 cm, 9786045819876. – 428.0076/ B564

                                                             Số tìm trên kệ: 428.0076/ B564

                                                             Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.