Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                   Tóm tắt:

Nội dung quyển sách là tập hợp  những bài viết, ký ức của các cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc hải chiến Gạc Ma – Trường Sa  năm 1988 và những kỷ niệm, tâm sự của người lính trẻ hiện nay đang ngày đêm  canh giữ Truờng Sa, bảo vệ bình yên toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền cho Tổ quốc.

Mô tả:

Hải chiến Gạc Ma Trường Sa năm 1988 : Khúc tráng ca bất tử / Nguyễn Thái Anh, Quốc Dũng (Tuyển chọn, biên soạn). – Hà Nội : Văn học, 2014. – 278 tr. ; 21 cm ( Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm), 9786046931546. – 320.1509597/ H103

Số tìm trên kệ: 320.1509597/ H103

                                                   Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.