Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                                    Tóm tắt:

Nội dung sách giới thiệu về cuộc sống, học tập, công tác của quân và dân ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc. Tất cả được minh họa bằng những hình ảnh sinh động nhưng cũng rất nghệ thuật, cuốn sách làm tăng thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mỗi chúng ta.

Mô tả:

 Hoàng Sa – Trường Sa, biển đảo Việt Nam = Hoang Sa – Truong Sa, Vietnam’s sea and islands / Nguyễn Á. – Hà Nội : Hồng Đức, 2014. – 383 tr. . – 320.1509597/ A100

Số tìm trên kệ: 320.1509597/ A100

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.