Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                              Tóm tắt:

Quyển sách chia sẻ những kinh nghiệm thất bại cũng nhiều mà thành công cũng không ít trong quá trình thương thuyết của tác giả trong suốt 40 nghề nghiệp, gặp gỡ đủ loại khách hàng và đối tác thuộc đủ mọi văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ. Ngoài ra, sách còn chuyển tải đến bạn đọc những bài học của tác giả trong sự nghiệp thương thuyết của mình.

Mô tả:

 Một đời thương thuyết : Đừng để Bờm và Phú ông thất vọng / Phan Văn Trường. – Tái bản lần thứ nhất. – Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. – 380 tr. : hình vẽ ; 20 cm. – 658.4052/ Tr561

Số tìm trên kệ: 658.4052/ Tr561

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.