Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu những mẩu chuyện nhỏ về vấn đề đối nhân xử thế của người xưa như một nghệ thuật sống; những vấn đề về triết học Đông Phương; tinh hoa đạo học Đông Phương; trí hướng của những bậc thánh nhân

Mô tả tài liệu: Một nghệ thuật sống. Nhập môn triết học Đông Phương. TInh hoa Đạo học Đông Phương. Cái cười của thánh nhân / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. – Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ , 2014

Số tim trên kệ sách: 158/ C121

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.