Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Sách khái quát lịch sử văn học Hoa Kỳ từ năm 1607 đến thế kỷ XXI. Nêu những thành tựu lí luận phê bình văn học cũng như những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng Hoa Kỳ như Mark Twain, O. Henry, Jack London, Edgar Allan Poe,….

Mô tả:  Lịch sử văn học Hoa Kỳ / Lê Huy Bắc.- Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 983 tr. ; minh hoạ, 24 cm.

Số tìm sách trên kệ: 810.9/ B113

Nơi lưu trữ: Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.